Erreferentziak

Euskal curriculuma

  • EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA (2004): "Euskal Curriculuma: kultur ibilbidea. Adituen ekarpena" (Ikus CD-ROMa edo liburuak)
  • EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA (1999): "Hezkuntza sistemak: Oinarrizko Curriculum Diseinuak". Curriculumen arteko estalduraren ikerketa lana. (dokumentua kargatu)

Proposamenak eta Ebaluazioa

Oinarrizkoa txostena (2005eko maiatza)

Curriculumaren euskal dimentsioa

EUSKO JAURLARITZA-HUIS (2003):

  • "Euskal dimentsioa curriculumean. Oinarrizko irizpideak, norabideak eta lorbideak". (dokumentua kargatu)
  • "Euskal dimentsioa curriculumean. Ebaluaziorako galderak". (dokumentua kargatu)
  • "Curriculumaren Euskal eta Europar Dimentsioak. Oinarrizko txosten teknikoa". (dokumentua kargatu)

Baloratzeko eta hobetzeko proposamena (2006ko urtarrila)

  • Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculuma. Euskal Curriculuma baloratzeko eta hobetzeko proposamena. (dokumentua deskargatu)
  • Curriculum vasco para el periodo de la escolaridad obligatoria. Propuesta para su valoración y mejora. (dokumentua deskargatu)
  • Curriculum basque pour la période de la scolarité obligatorie (dokumentua deskargatu)