Curriculumaren euskal dimentsioa

EUSKO JAURLARITZA-HUIS (2003):

  • "Euskal dimentsioa curriculumean. Oinarrizko irizpideak, norabideak eta lorbideak". (dokumentua kargatu)
  • "Euskal dimentsioa curriculumean. Ebaluaziorako galderak". (dokumentua kargatu)
  • "Curriculumaren Euskal eta Europar Dimentsioak. Oinarrizko txosten teknikoa". (dokumentua kargatu)