Ebaluazioa eta hobekuntza proposamena

 • AURKIBIDEA eta ATARIKOA dokumentua kargatu
 • I.- EGINDAKO IKERKETAREN METODOLOGIA dokumentua kargatu
 • II.- MARKO OROKORRAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK dokumentua kargatu
  1. Datu bilketaren ezaugarriak
   1. Inkesta
   2. Partehartzaileak
  2. Planteamendu orokorraren balorazio kuantitatiboa
   1. Balorazioaren laburpena
   2. Balorazioen konparaketa
    1. Ikastetxe moten artekoa
    2. Lurraldeen artekoa
    3. Hizkuntza ereduen artekoa
    4. Estamentuen artekoa
  3. Hezkuntza Konpetentzia Orokorren balorazio kuantitatiboa
   1. Balorazioaren laburpena
   2. Balorazioen konparaketa
    1. Ikastetxe moten artekoa
    2. Lurraldeen artekoa
    3. Hizkuntza ereduen artekoa
    4. Estamentuen artekoa
  4. Jarrera metadiziplinarren balorazio kuantitatiboa
   1. Balorazioaren laburpena
   2. Balorazioen konparaketa
    1. Ikastetxe moten artekoa
    2. Lurraldeen artekoa
    3. Hizkuntza ereduen artekoa
    4. Estamentuen artekoa
  5. Prozedura metadiziplinarren balorazio kuantitatiboa
   1. Balorazioaren laburpena
   2. Balorazioen konparaketa
    1. Ikastetxe moten artekoa
    2. Lurraldeen artekoa
    3. Hizkuntza ereduen artekoa
    4. Estamentuen artekoa
  6. Marko Orokorraren ebaluazio kuantitativo eta kualitatiboaren laburpena eta hobekuntza proposamenak
   1. Planteamendu orokorra
    1. Euskal Curriculumaren oinarriak (1-8. itemak)
    2. Hautatutako ikas arloak (9-18. itemak)
    3. Euskal Curriculuma ebaluatzeko prozedura (19-21. itemak)
    4. Baliospen globala (22. itema)
   2. Hezkuntza Konpetentzia Orokorrak
    1. Ikasten eta pentsatzen ikasi (1-6. itemak)
    2. Komunikatzen ikasi (7-12. itemak)
    3. Elkarrekin bizitzen ikasi (13-17.itemak)
    4. Norbera izaten ikasi (18-23. itemak)
    5. Hobekuntza proposamenak
   3. Eduki metadiziplinarrak
    1. Jarrera metadiziplinarrak
    2. Prozedura metadiziplinarrak
   4. Marko orokorraren baliospen globala eta ondorioak
  7. Eranskina: Inkestak
 • III.- IKAS ARLOEN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK
  1. Hizkuntzak eta Literatura dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Euskara eta Literatura arloko konpetentzia espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Gaztelania eta Literatura arloko konpetentzia espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   5. Frantsesa eta Literatura arloko konpetentzia espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   6. Ingelesa arloko konpetentzia espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   7. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  2. Matematika dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  3. Teknologia dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  4. Musika eta Dantza dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  5. Plastika eta Ikus adierazpena dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  6. Soin heziketa dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  7. Gizarte Zientziak dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  8. Mundu ikuskerak eta Erlijioak dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  9. Natur eta Osasun Zientziak dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
  10. Tutoretza eta Orientazioa dokumentua kargatu
   1. Datu bilketaren ezaugarriak
    1. Inkesta
    2. Partehartzaileak
   2. Arloko konpetentzia orokorrak
    1. Konpetentzia orokorrak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia orokorrak eta lurraldea
    3. Konpetentzia orokorrak eta hizkuntz eredua
   3. Arloko espezifikoak
    1. Konpetentzia espezifikoak eta ikastetxe mota
    2. Konpetentzia espezifikoak eta lurraldea
    3. Konpetentzia espezifikoak eta hizkuntz eredua
   4. Emaitzen laburpena eta hobekuntza proposamenak
    1. Emaitzen laburpena
    2. Hobekuntza proposamenak
 • ERANSKINA: PARTE HARTZAILEAK dokumentua kargatu
  Parte hartzen duten ikastetxeak, adituak, hezkuntza eta gizarte eragileak.